کارنامه سال۱۳۹۴

در سالی که گذشت با یاری خداوند متعال این مجموعه توانست به بیش از ۹۵٪ درصد تعهدات خود نسبت به مشتریان جامع عمل بپوشاند مواردی نیز بر اساس بروز ایراد در مدارک ویا عدم آگاهی مشتریان درخصوص واردات کالا نیاز به بررسی و پیگیری بیشتر  دارا میباشد که انشا....ا پس از حل موضوع مراتب ترخیص وتحویل کالا به به صاحبان آن در الویت کاری ما میباشد سعی ما براین است برای خدمت رسانی به مشتریان از تجربه چندین ساله خود در این امر استفاده نماییم .از شما وارد کننده محترم تقاضا داریم تا از خدمات مشاوره ای گاملا رایگان ما استفاده نمایید تا از آخرین قوانین و مصوبات قانونی درخصوص کالای خود مطلع شوید .باتشکر از حس توجه همه دوستان مارا نیز در سال جدید مورد لطف خود قراردهید تا بتوانیم همواره خدمت رسانی صاذق وامانتداری خوب برای شما سروران گرامی باشیم.ا