ثبت سفارش بازرگانی

نحوه تکمیل اوراق ثبت سفارش

 

تمامی سوالات درخواست می بایست به طور دقیق و خوانا تایپ گردد ودرخواست هایی که ناقص و خط خورده و اشتباه پر شده رد خواهد شد.

جهت تنظیم پشت و روی فرم ثبت سفارش به نکات ذیل توجه فرمایید:

۱)      مشخصات متقاضی: طبق مندرجات کارت بازرگانی تکمیل گردد، در محل شماره ثبت نام، شماره کارت عضویت وزارت بازرگانی درج شود.

۲)      مشخصات فروشنده: طبق مندرجات پروفرما درج گردد.

۳)      شرایط قرارداد: با توجه به نوع و شرایط مورد نظر خریدار و فروشنده مندرج در پروفرم درج شود.

۴)      مشخصات حمل:

الف ـ در خریدهای (فوب) FOB نیاز به تکمیل این قسمت نمی باشد.

ب ـ در سایر خریدها این قسمت تکمیل گردد. همچنین در مورد ثبت سفارش حمل جداگانه ضمن ارائه پروفرمای حمل کالا این قسمت تکمیل گردد.

۵)      مشخصات کالا: براساس پروفرما، تعرفه کالا و کتاب قانون مقررات صادرات و واردات تکمیل شود.

۶)      در صورتی که کالا نیاز به اخذ مجوز سایر سازمان ها حسب مورد دارد، مجوز مربوطه به همراه اوراق ثبت سفارش ارائه گردد.

۷)      محل تخصیص ارز: صرفاً در صورت دارا بودن سهمیه ارزی توسط وزارتخانه/ سازمان مربوطه تکمیل گردد.

۸)      اوراق ثبت سفارش در محل مربوط توسط متقاضی مهر و امضاء گردد.

 

 

الف: انواع روش های واردات کالا از طریق ثبت سفارش

 

۱)      واردات از محل سهمیه های ارزی مصوب جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانک (پس از تخصیص ارز توسط سازمان تخصیص دهنده ارز در قسمت مرتبط اوراق).

۲)      واردات کالا با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانک.

۳)      واردات در مقابل صادرات به نام شخص صادرکننده (غیرقابل واگذاری) از مبداء کلیه کشورها

۴)      واردات در مقابل صادرات به کشورهای آسیای میانه و آفریقا به نام صادرکننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی از مبدا همان کشورها (حق واگذاری به غیر برای یک بار است).

۵)      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تایید سازمان سرمایه گذاری،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۶)      واردات به صورت بدون انتقال ارز ماشین الات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه ای واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری و ابزارآلات از محل ماده ۶ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور.

۷)      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده (بند ۹ ماده ۳۸).

۸)      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات کمیسیون چهار نفره مستقر در دفتر ثبت سفارشات.

 

 

توضیح : جهت واردات و ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده از محل بند ۳ الی ۸ این قسمت گشایش اعتبار اسنادی از طریق بانک الزامی نیست و برای بندهای ۳ و ۴ ارائه اظهارنامه صادراتی معادل ارزش کالا به گمرک الزامی است.

ـ واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی می توانند برای واردات ماشین آلات ، تجهیزات و اجزاء و قطعات مورد نیاز مبادرت به اخذ کارت موقت از اداره کل مقررات صادرات و واردات نمایند.