صادرات کالا

با توجه به اینکه صادرات در الویت کاری برنامه همه تولیدکنندگان محترم میباشد سام ترخیص نیز مهمترین بخش فعایلت خود را در ارایه خدمات به صادر کندگان محترم قرار داده است وبا کمترین کارمزد در کوتاهترین زمان خدمت رسانی نموده است خواهشمندیم جهت اطلاع از آخرین قوانین و مصوبات قانوی وهمچنین استعلام قیمت  از مشاور رایگان استفاد فرمایید