ترخیص خودرو و کامیون

جهت ترخیص و واردات انواع خودرو سبک و سنگین  به داخل کشور نیاز به مدارارکی همچون بارنامه معتبر فاکتور خرید برگه پلیس کشور سازنده جهت تضمین اصالت مالکیت  وگواهی انطباق استاندارد نیاز میباشد .مراحل ترخیص خودرو از گمرک فرآیند قانونی خود را دارا میباشد که از طرف شخص ویا شرکت وارد کننده میباست رعایت گردد بسیاری از اشخاص به دلیل عدم آگاهی از قوانین گاها دچار خسارت میشوند . با توجه به سابقه این شرکت در ترخیص و واردات خودرو واطلاع از آخرین مصوبات قانونی پیشنهاد مینمایم حتی قبل از خرید از مشاوره رایگان ما بهرمند شوید